W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

              W roku szkolnym 2017/2018 Radę Rodziców reprezentują:

 

Przedstawiciele grupy 3- latków:

1. Izabela Orlikowska

2. Agnieszka Cygańska

3. Anna Stefaniak

 

Przedstawiciele grupy 3,4- latków:

1. Jolanta Borowska

2. Małgorzata Walczak

3. Renata Kurzyńska

 

Przedstawiciele grupy 4- latków: 

1. Aneta Ciosek

2. Jadwiga Kalinowska

3. Andżelika Gordeniak

 

Przedstawiciele grupy 5- latków:

1. Katarzyna Kurczewska

2. Lidia Kaczmarczyk

3. Anna Kasztelan

Powrót do góry