W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

 

Powrót do góry